2021-04-03 – Pożegnanie ks. Mariusza Wyrostkiewicza

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.