2023-04-13 – Śnieżka

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.