Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek: Otwartość i solidarność względem cudzoziemca są dla chrześcijanina moralną powinnością

W niedzielę 25 września obchodzimy w Kościele 108 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, pod hasłem „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”.