Niedziela 20 listopada w katedrze ze wspólnotą Sychar

Podczas każdej mszy świętej będzie można wysłuchać świadectwa o trwaniu w wierności przysiędze małżeńskiej, (…)