2023-07-03…12 – Pielgrzymka na Sycylię

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.