Wspólne oglądanie religijnego filmu The Chosen – Wybrani

W środy o 16:45, w Maciejówce, w sali u Wujka.