Uniwersytet trzeciego wieku na PWT we Wrocławiu

Chętni proszeni są o przybycie na najbliższy zjazd, 26 listopada, o godz. 10.00, do kościoła św. ap. Piotra i Pawła we Wrocławiu, przy ul. Katedralnej 4.