Wykład Marka Dyżewskiego „Arka Przymierza między dawnymi i młodszymi laty”

26 maja, aula PWT, 18:00. W programie także recital gitarowy Waldemara Gromolaka.