50. Wrocławskie Dni Duszpasterskie

Wielka tajemnica wiary – celebracja misterium Eucharystii. 14-15 czerwca.