2022-04-24…30 – Pielgrzymka do Rzymu

Zdjęcia wykonał ks. Arkadiusz Krziżok. Dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.