VII pielgrzymka i piknik integracyjny osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół