Wyjazd do Barda, do sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki wiary