XI pielgrzymka osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół