2024-03-24 – Procesja w Niedzielę Palmową

Zdjęcia wykonała Agnieszka Kępowicz. Dostępne są jako album na Google Zdjęcia.