Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Paulińskiej 14