2021-01-10 – Rocznica 198 urodzin i chrztu ks. Jana Schneidera

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.