Kurs przedmałżeński w „Maciejówce”

„Spotkania w niedziele o 17:30, zaczynamy od 14 kwietnia.”