2023-05-20 – Wyjazd scholi „Maciejki” na spływ pontonowy do Barda

Zdjęcia dostępne są także jako album na Google Zdjęcia.