Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej – 19 czerwca 2014