Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2010