Zadania dla dzieci – 2020-05-03 – Być Dobrym Pasterzem