Zadania dla dzieci – 2020-05-17 – Duch, który w nas przebywa