Zadania dla dzieci – 2020-05-31 – Zesłanie Duch Świętego